KYC: Know Your Customer en de WWFT

KYC (staat voor Know your Customer

Een belangrijk onderdeel van de WWFT is het aspect Know Your Customer, afgekort tot KYC. Dit houdt in dat u uw klant beter moet kennen voordat u er zaken mee kunt doen. En dan doelen we niet op een gesprekje onder het genot van een kopje koffie. Lees hier wat er wél mee bedoeld wordt, en hoe je KYC precies toepast in de praktijk. 

Wat is de WWFT?

Voordat we de term KYC kunnen uitleggen, dient u eerst op de hoogte te zijn van de wet waarin dit aspect is opgenomen, de WWFT. WWFT staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme. Deze wet dient ervoor te zorgen dat er minder misstanden plaatsvinden in de financiële sector. En met misstanden bedoelen we dan allerlei vormen van financiële criminaliteit, misbruik van de sector en zelfs het financieren van terroristische activiteiten. Deze sector is namelijk erg gevoelig gebleken voor zaken als (identiteits)fraude, witwassen en het gebruik van stromannen. 

Wat is KYC?

Know Your Customer houdt in dat u uw potentiële klanten aan een grondige check dient te onderwerpen voordat u ermee in zee gaat. Welke zaken dient u zoal te controleren? Allereerst is natuurlijk de identiteit van uw potentiële klant belangrijk om te verifiëren. Is degene waarmee u zaken wilt doen daadwerkelijk de persoon die hij of zij zegt te zijn? Een tweede check is controle op bevoegdheid van deze persoon. Ook de KVK-inschrijving dient te worden nagetrokken. 

Maak een dossier aan

U legt de informatie over uw klanten vast nadat u ze heeft nagetrokken. Deze zaken legt u vast in een klantenportefeuille. Vervolgens dient elke nieuwe transactie op verdachte zaken te worden gecontroleerd. Merkt u iets verdachts op? Dan bent u vanuit de WWFT verplicht om hier een WWFT melding van te doen bij de overheid. Doet u dit niet, dan kan u een boete of straf worden opgelegd. Implementeer de regels van de WWFT en KYC dus in uw bedrijfsvoering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *